Hotline: 0912 915 936

Hệ thống lọc

Menu

Hệ thống lọc

Lắp đặt hệ thống lọc nước cho Nông trường, trang trại chăn nuôi tại Hải Phòng
(Ngày 09/06/2023 13:06)
Thi công lắp đặt hệ thống lọc nước cho nông trường, trang trại chăn nuôi tại Hải Phòng. Nhiều khu vực Hải Phòng, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng. Vì thế Các đơn vị cần phải tìm nguồn nước dự phòng, để bổ xung nhu cầu: Nước sông, suối, ao hồ, giếng khoan.
Lắp đặt hệ thống lọc nước cho bể bơi tại Hải Phòng
(Ngày 09/06/2023 13:06)
Thi công lắp đặt hệ thống lọc nước cho bể bơi tại Hải Phòng. Nhiều khu vực Hải Phòng, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng. Vì thế Các đơn vị cần phải tìm nguồn nước dự phòng, để bổ xung nhu cầu: Nước sông, suối, ao hồ, giếng khoan.
Lắp đặt hệ thống lọc nước cho khu chung cư tại Hải Phòng
(Ngày 09/06/2023 13:06)
Thi công lắp đặt hệ thống lọc nước cho khu chung cư tại Hải Phòng. Nhiều khu vực Hải Phòng, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng. Vì thế Các đơn vị cần phải tìm nguồn nước dự phòng, để bổ xung nhu cầu: Nước sông, suối, ao hồ, giếng khoan.
Lắp đặt hệ thống lọc nước cho Khu nghỉ dưỡng Resort tại Hải Phòng
(Ngày 09/06/2023 13:06)
Thi công lắp đặt hệ thống lọc nước cho khu nghỉ dưỡng resort tại Hải Phòng. Nhiều khu vực Hải Phòng, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng. Vì thế Các đơn vị cần phải tìm nguồn nước dự phòng, để bổ xung nhu cầu: Nước sông, suối, ao hồ, giếng khoan.
Lắp đặt hệ thống lọc nước cho Biệt Thự, Villa tại Hải Phòng
(Ngày 09/06/2023 13:06)
Thi công lắp đặt hệ thống lọc nước cho biệt thự, Villa tại Hải Phòng. Nhiều khu vực Hải Phòng, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng. Vì thế Các đơn vị cần phải tìm nguồn nước dự phòng, để bổ xung nhu cầu: Nước sông, suối, ao hồ, giếng khoan.
Lắp đặt hệ thống lọc nước cho Khách sạn Hotel tại Hải Phòng
(Ngày 09/06/2023 13:06)
Thi công lắp đặt hệ thống lọc nước cho khách sạn Hotel tại Hải Phòng. Nhiều khu vực Hải Phòng, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng. Vì thế Các đơn vị cần phải tìm nguồn nước dự phòng, để bổ xung nhu cầu: Nước sông, suối, ao hồ, giếng khoan.
Lắp đặt hệ thống lọc nước cho Doanh trại Quân đội tại Hải Phòng
(Ngày 09/06/2023 13:06)
Thi công lắp đặt hệ thống lọc nước cho doanh trại Quân đội tại Hải Phòng. Nhiều khu vực Hải Phòng, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng. Vì thế Các đơn vị cần phải tìm nguồn nước dự phòng, để bổ xung nhu cầu: Nước sông, suối, ao hồ, giếng khoan.
Lắp đặt hệ thống lọc nước cho Công trường tại Hải Phòng
(Ngày 09/06/2023 13:06)
Thi công lắp đặt hệ thống lọc nước cho công trường tại Hải Phòng. Nhiều khu vực Hải Phòng, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng. Vì thế Các đơn vị cần phải tìm nguồn nước dự phòng, để bổ xung nhu cầu: Nước sông, suối, ao hồ, giếng khoan.
Lắp đặt hệ thống lọc nước cho xưởng sản xuất tại Hải Phòng
(Ngày 09/06/2023 13:06)
Thi công lắp đặt hệ thống lọc nước cho xưởng sản xuất tại Hải Phòng. Nhiều khu vực Hải Phòng, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng. Vì thế Các đơn vị cần phải tìm nguồn nước dự phòng, để bổ xung nhu cầu: Nước sông, suối, ao hồ, giếng khoan.
Lắp đặt hệ thống lọc nước cho Khu công nghiệp tại Hải Phòng
(Ngày 09/06/2023 13:06)
Thi công lắp đặt hệ thống lọc nước ở các khu công nghiệp tại Hải Phòng. Nhiều khu vực Hải Phòng, chưa có nước máy, hoặc nguồn nước cấp đến phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và mọi hoạt động không đủ để sử dụng. Vì thế Các đơn vị cần phải tìm nguồn nước dự phòng, để bổ xung nhu cầu: Nước sông, suối, ao hồ, giếng khoan.