Hotline: 0912 915 936

Hệ thống cột lọc Cation xử lý Canxi đá vôi làm mềm nước cứng

Menu

Hệ thống cột lọc Cation xử lý Canxi đá vôi làm mềm nước cứng

HỆ THỐNG CỘT LỌC CATION XỬ LÝ CANXI ĐÁ VÔI LÀM MỀM NƯỚC CỨNG

Máy lọc xử lý Canxi đá vôi làm mềm nước cứng là 1 hệ thống sử dụng các cột lọc áp lực có chứa vật liệu lọc nước trong đó quan trọng nhất là cột khử Canxi đá vôi làm mềm nước cứng.